Ruimtevolk

Publicatie Unie van Waterschappen

Ontwerp van de inspiratiegids ‘Water verbindt’ over de verbindende kracht van water. Benut de verbindende kracht van water bij het opstellen van de omgevingsvisie.