Hersenz

Magazine

Hersenz is een behandeling voor mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH) en wordt in het hele land via de zorginstellingen aangeboden. In het magazine ‘Verder met hersenletsel’ komen de cliënten uitgebreid aan het woord. Waardevolle informatie voor cliënten én hun naasten.
Fotografie: Marc Bolsius | Drukwerk: Zalsman